Hình phần mềm quản lý bán hàng eBizStore

  Khuyen -mai -phan -mem -quan -ly -ban -hang
  • Phần mềm quản lý bán hàng eBizStore được thiết kế theo nghiệp vụ quản lý bán hàng chuẩn cho các loại hình bán lẻ, bán sỉ (bán buôn).
  • Phần mềm quản lý bán hàng eBizStore là giải pháp quản lý phu hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
  • Phần mềm bán hàng eBizStore tích hợp nhiều công cụ marketing, giữ chân khách hàng như: thẻ tích điểm; quản lý khuyến mãi; gửi SMS và Email; chức năng in mã vạch trực tiếp từ phần mềm.
  • Phần mềm hỗ trợ cơ chế online - offline phù hợp với mô hình bán hàng theo chuỗi cửa hàng.
  • Bạn sẽ thấy hiệu quả ngay khi áp dụng phần mềm quản lý bán hàng eBizStore.
  • Phần mềm quản lý bán hàng eBiz đã được cấp giấy chứng nhận quyền sỡ hữu trí tuệ số 3690/2009/QTG.

  phan mem quan ly
  Phần mềm POS quản lý bán hàng > Sản phẩm phần mềm POS > Giải pháp Phần mềm quản lý bán hàng của eBusiness > Hình phần mềm quản lý bán hàng eBizStore

  Xem chi tiết phần mềm bán hàng

  Thông tin liên quan

  Phần mềm pos của eBiz

  Liên hệ: 08 668 00 869    0907 943 968   08 3602 9318