Phần mềm quản lý giao hàng qua điện thoại

  eBusiness chính thức xây dựng xong phần mềm quản lý giao hàng qua điện thoại. Phần mềm bao gồm các tính năng chính:

  • Quản lý thông tin khách hàng
  • Quản lý số điện khách hàng
  • Quản lý địa chỉ khách hàng
  • Hiện thị thông tin khi gọi điện đến:
  • Khách hàng và địa chỉ khi gọi điện thoại đến
  • Hiển thị sơ đồ đường đi

  phan mem quan ly
  Phần mềm POS quản lý bán hàng > Tin tức liên quan đến phần mềm > Phần mềm quản lý giao hàng qua điện thoại

  eBusiness chính thức xây dựng xong phần mềm quản lý giao hàng qua điện thoại. Phần mềm quản lý giao hàng qua điện thoại hỗ trợ quản lý hiệu quả cho các đơn vị bán hàng có giao hàng qua điện thoại.

  Phần mềm bao gồm các tính năng chính:

  • Quản lý thông tin khách hàng
  • Quản lý số điện khách hàng
  • Quản lý địa chỉ khách hàng
  • Hiện thị thông tin khi gọi điện đến:
  • Khách hàng và địa chỉ khi gọi điện thoại đến
  • Hiển thị sơ đồ đường đi
  • Hiển thị phí gửi xe nếu có
  • Hiển thị phí thang máy nếu có
  • Báo cáo doanh số, doanh thu, nhập xuất tồn, công nợ, ....
  Phần mềm quản lý giao hàng qua điện thoại có thể tích hợp với các phần mềm của eBusiness: phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm quản lý nhà hàng

  Thông tin liên quan

  Phần mềm pos của eBiz

  Liên hệ: 08 668 00 869    0907 943 968   08 3602 9318